۴  چاپ
تاریخ : یکشنبه 8 فروردین‌ماه سال 1389

    مینویسم من که عمری با خیالت زیستم         

گاهی از من یاد کن ، اکنون که دیگر نیستم