از ته دل  چاپ
تاریخ : یکشنبه 8 فروردین‌ماه سال 1389
  1. اگه یه شبی ادم دلش گرفته و با غم دنیا درگیر شده باشه چکار باید بکنه؟
  2. اگه یه شبی ادم تو گلوش غصه گیر کرده باشه چکار باید بکنه؟
  3. اگه یه شبی از شبای بی ستاره ادم دلش گرفته باشه و هم دردی نداشته باشه چکار باید بکنه؟
  4. اگه یه شبی ادم تنها باشه و داره با غصه چون و چرا میکنه چکار باید بکنه؟
  5. اگه یه شبی ادم از غصه و دلتنگی تا صبح بارون چشماش بباره چکار باید بکنه؟
  6. اگه یه شبی ادم از تنهایی ارزوی کفن با خاک را میکنه چکار باید بکنه؟
  7. اگه یه شبی ادم همدردش را از دست داده باشه و بی همدرد مانده چکار باید بکنه؟
  8. اگه یه شبی ادم از این همه شب و دلتنگی خسته شده باشه این بار دیگه چکار باید بکنه؟؟؟؟