حوصله ام سر رفته  چاپ
تاریخ : دوشنبه 9 فروردین‌ماه سال 1389

اه چه عید بی خودی بود چرا تموم نمیشه؟ خسته شدم همش مهمونی از همه زندگیمون افتادیم. قرار بود بریم مسافرت که پدر محترمه بنده مریض شده مسافرتم نمی تونیم بریم. اه حوصلم سر رفته..............