۱۳ بدر  چاپ
تاریخ : یکشنبه 15 فروردین‌ماه سال 1389

سلام  عید که گند بود و من کلی حوصلم سر رفت ۱۳ بدر بس خوب بود البته باید بگم که روز برای من از ۱۲ ظهر شروع میشه  ساعت ۲ رفتیم پارک سرخه حصار .داییم قبل از ما رفته بود جا برامون آماده بود. ما  با اون یکی داییم و دختر و پسرش رفتیم رسیدیم بهشون کلی بازی کردیم و قلیون کشیدیم و ............ شبم موقع برگشت یه کوهنوردی حسابی کردیم.

خلاصه خیلی خوب بود.روحم شاد شد.