چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 16 شهریور‌ماه سال 1389

من ماندم و حلقه طنابی در مشت      بارفتن تو به زندگی کردم پشت

بگذار فردا برسد  می شنوی         دیروز غروب عاشقی خود را کشت