۱  چاپ
تاریخ : یکشنبه 8 فروردین‌ماه سال 1389

به یاد آرزوهایم که رفت بر باد سکوتی میکنم سنگینتر از فریاد....