من  چاپ
تاریخ : شنبه 7 فروردین‌ماه سال 1389
حال من بد نیست غم کم می خورم            کم که نه!هرروزکم کم می خورم

آب می خواهم ، سرابم می دهند               عشق می ورزم عذابم  می دهند

خود نمی دانم کجا رفتم به خواب               از چه بیدارم نکردی ؟ آفتاب!!!!

عشق آخر تیشه زد بر ریشه ام                  تیشه زد بر ریشه ی اندیشه ام

عشق اگر اینست مرتد می شوم                خوب اگر اینست من بد می شوم

هیچ کس اشکی برای ما نریخت               هر که با ما بود از ما می گریخت

چند روزی ست حالم دیدنی است                حال من ازاین و آن پرسیدنیست

گاه بر روی زمین زل می زنم                    گاه  بر حافظ  تفاءل  می زنم

حافظ  دیوانه  فالم  را گرفت                   یک غزل آمد که حالم را گرفت ...

"ما ز یاران چشم یاری داشتیم                خود غلط بود آنچه می پنداشتیم